Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 29.1.2013

Rekisterinpitäjä:
Juhlax
Keskuspuistokatu 11
94100 KEMI
puh. 050 574 3035
email: info@juhlax.fi
www.juhlax.fi
Y-tunnus: 2289636-2

Rekisteriasioita hoitaa:
Juhlax henkilökunta
email: info@juhlax.fi

Rekisterin nimi:
Juhlax asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Asiakassuhteiden hoito.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tietojen tarkistus:
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.